Mediáció

A mediáció olyan alternatív jogvitarendezési eljárás, ahol a vitában érintett felek kezdeményezésére, egy pártatlan személy, a mediátor nyújt segítséget ahhoz, hogy a jogvitájuk megoldásaképpen a felek olyan megállapodást kössenek, amely a számukra kielégítő.

Budapesti Ügyvéd–Mediátorok Szakmai Kollégiuma

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által nyilvántartásba vett közvetítőként dr. Takács János ügyvéd mediációs tevékenységet is ellát, tagja a Budapesti Ügyvéd–Mediátorok Szakmai Kollégiumának.

Minden jogvitás ügyben törekszik a felek közötti konszenzus kialakítására, hiszen egy mindkét fél által elfogadott peren kívüli egyezség szinte mindig hatékonyabb megoldást jelenthet, mint egy esetleges hosszú pereskedés.